Група технічних досліджень документів та обліку

Види досліджень:
 • Почеркознавча експертиза.
 • Технічне експертиза документів.
Завдання почеркознавчих експертиз:
 • ідентифікаційні (ідентифікація виконавця рукописного тексту та підпису, встановлення факту виконання різних рукописних текстів, підписів однією особою);
 • неідентифікаційні (встановлення факту виконання рукописного тексту, підпису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком, тощо).
Методи якими проводиться почеркознавчі експертизи:
Загальнонаукові:
 • спостереження:
 • вимірювання;
 • описання;
 • експеримент;
 • порівняння;
 • моделювання;
 • реконструкція;
 • системно-структурний аналіз;
 • числова диференціальна діагностика;
Спеціальні:
 • візуальний;
 • мікроскопічний;
 • фотографічний;
 • графічний;
 • кількісний;
 • моделювання;
 • ймовірно-статистичний.
Технічна експертиза документів поділяється на:
 • експертизу реквізитів документів,
 • експертизу друкарських форм
 • експертизу матеріалів документів.
Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
 • встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
 • виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;
 • встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • встановлення цілого за частинами документа;
 • встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки;
Основними завданнями експертизи друкарських форм є:
 • встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках;
 • встановлення належності літер певному комплекту шрифту;
 • встановлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;
 • встановлення типу та ідентифікація комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами;
 • встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.
Основними завданнями експертизи матеріалів документів є:
 • встановлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності.
2013.04.11
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter