Cектор технічних досліджень документів та почерку

Види досліджень:
  • Почеркознавча експертиза.
  • Технічне експертиза документів.
Завдання почеркознавчих експертиз:
  • ідентифікаційні (ідентифікація виконавця рукописного тексту та підпису, встановлення факту виконання різних рукописних текстів, підписів однією особою);
  • неідентифікаційні (встановлення факту виконання рукописного тексту, підпису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком, тощо).
Методи якими проводиться почеркознавчі експертизи:
Загальнонаукові:
  • спостереження:
  • вимірювання;
  • описання;
  • експеримент;
  • порівняння;
  • моделювання;
  • реконструкція;
  • системно-структурний аналіз;
  • числова диференціальна діагностика;
Спеціальні:
  • візуальний;
  • мікроскопічний;
  • фотографічний;
  • графічний;
  • кількісний;
  • моделювання;
  • ймовірно-статистичний.
Технічна експертиза документів поділяється на:
  • експертизу реквізитів документів,
  • експертизу друкарських форм
  • експертизу матеріалів документів.
Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
  • встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
  • виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;
  • встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
  • визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
  • встановлення цілого за частинами документа;
  • встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки;
Основними завданнями експертизи друкарських форм є:
  • встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках;
  • встановлення належності літер певному комплекту шрифту;
  • встановлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;
  • встановлення типу та ідентифікація комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами;
  • встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.
Основними завданнями експертизи матеріалів документів є:
  • встановлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності.
2013.04.11
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter