Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Відділ досліджень матеріалів, речовин і виробів Черкаського НДЕКЦ МВС проводить судові експертизи та експертні дослідження матеріалів, речовин та виробів за наступними експертними спеціальностями:

 • Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить;
 • Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;
 • Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 • Дослідження спиртовмісних сумішей;
 • Дослідження спеціальних хімічних речовин;
 • Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів;
 • Дослідження пально-мастильних матеріалів;
 • Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу.

Ці дослідження проводяться з метою встановлення конкретного об'єкта (предмета, обсягу речовини), загальної родової (групової) приналежності речовин (матеріалів), загального джерела походження. Матеріали, речовини та вироби використовуються в криміналістичних дослідженнях як джерела інформації для вирішення різноманітних завдань.

Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є:

 • виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо);
 • визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);
 • установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин;
 • установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

Також, експертами Черкаського НДЕКЦ МВС на постійній основі надають послуги за напрямком дослідження матеріалів, речовин і виробів у цивільних та господарських справах на замовлення фізичних та юридичних осіб. Найчастіше до експертів звертаються щоб провести дослідження наступних матеріалів та речовин:

 • дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 • дослідження спиртовмісних сумішей;
 • дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.

При дослідженні за напрямком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів об’єктами дослідження є:

Лаки, клеї, розчинники, гербіциди, пестициди тощо. Метою дослідження є встановлення наявності чи відсутності прекурсорів в продукції та, в разі наявності прекурсорів, встановлення їх кількісного вмісту. Зокрема, такі дослідження є актуальними при ввезенні на митну територію України продукції (розчинники, лаки, клеї, тощо) яка може містити прекурсори. Для розмитнення такої продукції необхідний висновок експертного досліджнння щодо якісного та кількісного вмісту прекурсорів.

Типові питання:

 • чи містить рідина, зразки якої надано на дослідження речовини, які віднесені до категорії прекурсорів?
 • якщо так, то який відсотковий вміст прекурсорів в наданих рідинах?

Рослини роду коноплі та виду мак снотворний. Метою дослідження є встановлення кількісного та якісного вмісту наркотичних чи психотропних речовин в рослинах при веденні господарської діяльності з культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини для промислових цілей. Відповідно до списку №3 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 до рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких дозволяється для промислових цілей, відносяться рослини виду мак снотворний та рослини роду коноплі. Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищує 0,15 відсотка, а культивування рослин роду коноплі для промислових цілей допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,08 відсотка. Також в нашій установі проводяться дослідження сортового насіння рослин на встановлення відсоткового вмісту морфіну чи тетрагідроканнабінолу.

Типові питання:

 • який відсотковий вміст тетрагідроканабінолу (морфіну) в наданих на дослідження рослинах?
 • який відсотковий вміст каннабідіолу в наданих на дослідження рослинах?
 • який відсотковий вміст тетрагідроканабінолу (морфіну) в наданих на дослідження зразках насіння рослин?
Експертиза матеріалів, речовин і виробів

При дослідженні за напрямком дослідження спиртовмісних сумішей об’єктами дослідження є:

Алкогольна продукція (горілки та горілки особливі, лікери, вина, коньяки, бренді та інша алкогольна продукція). Метою дослідження є встановлення відповідність вимог ГОСТ чи ДСТУ. При дослідженні встановлюють основні органо-лептичні і фізико-хімічні показники (зокрема: наявність сторонніх домішок, прозорість, міцність, вміст метанолу, альдегідів, сивушних масел, естерів, лужність, наявність цукрів, наявність фурфуролу).

Типові питання:

 • чи відповідає представлений алкогольний напій (вино, го¬рілка, коньяк та ін.) вимогам діючого стандарту України за фізико-хімічними показниками?
 • яка міцність (обʼємна частка етилового спирту) в наданій на дослідження рідині?
 • чи є надана на дослідження рідина етиловим спиртом?
 • який вміст етилового спирту та основні фізико-хімічні показники в наданій на дослідження рідині?

При дослідженні за напрямком лакофарбових матеріалів і покрить об’єктами дослідження є пофарбовані автомобілі та їх частини.

Типові питання:

 • заводським чи кустарним способом пофарбований даний автомобіль (його частина)?
 • чи перефарбовувалась поверхня даного автомобіля (його частини), якщо так, то який був її попередній колір?

Експертиза матеріалів, речовин і виробів проводиться експертами в акредитованій хімічній лабораторії на новітньому обладнанні. Компетентність підтверджена Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність і незалежність, відповідно до вимог міжнародного стандарту - ДСТУ ISO/IEC 17025.

Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Досвід експертів та новітнє обладнання, яким облаштована лабораторія, дає можливість провести експертизу максимально точно. Завдяки цьому Ви можете бути впевненими у точності проведеного аналізу.

Для проведення дослідження необхідно надати зразок об’єкта дослідження в упакованому вигляді.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження підприємства, виду послуги. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Завантажити: Бланк заяви

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції.

Вартість проведення експертиз та досліджень визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №724.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо із завідувачем відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Черкаського НДЕКЦ МВС.

Експертиза матеріалів, речовин і виробів
Експертиза матеріалів, речовин і виробів
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter