МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
МВС УКРАЇНИ


ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ


Вимірювальні лабораторії Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі Черкаського НДЕКЦ МВС України) виконують за дорученням юридичних і фізичних осіб дослідження та судові експертизи по відповідними напрямками досліджень. Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.
Керівництво Черкаського НДЕКЦ МВС України заявляє під свою відповідальність, що Черкаський НДЕКЦ МВС України зобов’язується:
 • дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;
 • забезпечити ознайомлення всього персоналу з документацією системи управління і дотримуватись у своїй діяльності встановленої політики та процедур;
 • діяти відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та ISO/IEC 17025:2005(Е) і постійно поліпшувати результативність системи управління;
 • сприяти створенню робочого середовища, в якому заохочуються відкрите спілкування, творчий підхід, індивідуальна ініціативу та особисті досягнення;
 • не піддаватися будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску з боку керівництва, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати досліджень (випробувань);
 • персоналу Черкаського НДЕКЦ МВС України не доручати такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності результатів проведених досліджень (випробувань);
 • виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати досліджень (випробувань);
З метою забезпечення функціонування системи управління та виконання вимог акредитації керівництво Черкаського НДЕКЦ МВС України докладе всіх зусиль для фінансового та організаційного забезпечення:
 • дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;
 • неухильного дотримання умов конфіденційності;
 • підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
 • накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;
 • всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;
 • ведення документації і збереження інформації про результати досліджень (випробувань);
 • постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу Черкаського НДЕКЦ МВС України за якість виконаних робіт.
Директор Черкаського НДЕКЦ МВС України
В.В. Аксьонов
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter