Мистецтвознавчі дослідження: які предмети вважаються культурними цінностями.

Одним із основних питань, які вирішує мистецтвознавча експертиза являється питання встановлення культурної цінності досліджуваних предметів. Експерти-мистецтвознавці Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проводять відповідні експертні дослідження широкого кола об’єктів, зокрема це: твори мистецтва, а саме образотворчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного і народного), предмети антикваріату та колекціонування, кіно- та відеопродукція, фотоматеріали, які мають чи можуть мати культурну, історичну, наукову, художню цінність та підлягають збереженню.

Мистецтвознавчі дослідження: які предмети вважаються культурними цінностями.

Далеко не всі з вищеперелічених категорій предметів мистецтва мають культурне значення та відносяться до культурних цінностей. А які ж тоді критерії, що дозволяють віднести той чи інший предмет до таких цінностей? Відповідно до статті 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», культурні цінності – це об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме:

  • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
  • предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
  • предмети музейного значення, знайденi пiд час археологiчних розкопок;
  • складовi частини та фрагменти архiтектурних, iсторичних, художнiх пам'яток i пам'яток монументального мистецтва;
  • старовиннi книги та iншi видання, що становлять iсторичну, художню, наукову та лiтературну цiннiсть, окремо чи в колекцiї;
  • манускрипти та iнкунабули, стародруки, архiвнi документи, включаючи кiно-, фото- i фонодокументи, окремо чи в колекцiї;
  • унiкальнi та рiдкiснi музичнi iнструменти;
  • рiзноманiтнi види зброї, що має художню, iсторичну, етнографiчну та наукову цiннiсть;
  • рiдкiснi поштовi марки, iншi фiлателiстичнi матерiали, окремо чи в колекцiї;
  • рiдкiснi монети, ордени, медалi, печатки та iншi предмети колекцiонування;

Слід зазначити, що існують також і родинні цінності, які теж можуть відноситися до культурних, тому родиннi цiнностi це культурнi цiнностi, що мають характер особистих або родинних предметів.

Мистецтвознавчі дослідження: які предмети вважаються культурними цінностями.

Необхідно відрізняти збірку колекційних речей від колекцій. Колекцiя – систематизоване зібрання будь-яких предметів чи творів мистецтва (у тому числі книг, рукописів, картин,гравюр, порцеляни, марок, монет тощо) однорідних або об’єднаних загальною темою, або поданих у хронологічному порядку їх випуску чи надходження в обіг, що мають науковий, художній, етнографічний або історичний інтерес. Якість колекції характеризується каталожною повнотою, яка повинна наближатися до абсолютної. Колекціонування передбачає збирання, вивчення і систематизацію матеріалу, завдяки чому воно принципово відрізняється від простого збирання.

Якщо Ви колекціонер чи власник відповідних предметів мистецтва, і Вам необхідно встановити приналежність того чи іншого предмету до культурних цінностей, зробити його оцінку, радимо Вам звернутися до нашого експертного центру за допомогою до кваліфікованих експертів у галузі мистецтвознавства.

Мистецтвознавчі дослідження: які предмети вважаються культурними цінностями.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо із експертом відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Черкаського НДЕКЦ МВС за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104 або за телефоном (0472) 317-333.

Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter