Економічна експертиза

Економічна експертиза

Експертами Черкаського НДЕКЦ МВС України проводяться судово – економічні експертизи у кримінальних провадженнях, у цивільних, адміністративних справах та справах з господарського спору з питань що стосуються експертиз документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, експертиз документів про економічну діяльність підприємств і організацій та дослідження документів стосовно фінансово-кредитних банківських операцій.

Крім того по вказаних напрямках надаються платні послуги з проведення економічних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб та експертизи на замовлення сторін у цивільних, господарських та адміністративних процесах, що дає змогу відповідно до діючого законодавства одразу, разом з іншими доказами, надати експертизу до суду.

Найчастіше, звернення ініціаторів (замовників) стосується найбільш поширених питань щодо:

- документального підтвердження нестач (надлишки) грошових коштів у касі підприємства, нестач товарно-матеріальних цінностей та основних фондів.

- підтвердження розміру безпідставно виплаченої (невиплаченої) заробітної плати та надбавок, премії, тощо.

- установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню та визначення податкових зобов’язань за видами податків.

- документального підтвердження донарахованих податків і зборів відповідно до акту документальної перевірки, що складені контролюючими органами.

- визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів та визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

- визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами.

- визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів, правильність нарахування відсотків, пені та штрафних санкцій.

У порядку інформації повідомляємо, що визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктом контролю, не належить до завдань економічної експертизи. Також, не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права. Окрім того, до завдань економічної експертизи не належить вирішення питань стосовно дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт та послуг) за бюджетні кошти (проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт, послуг).

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності і таке інше.

На експертизу повинні надаватись оригінали документів. У разі неможливості надати оригінали – надаються якісні копії (які дають можливість з впевненістю прочитати дати, цифри та інші написи) або якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку (завірені підписами відповідальних осіб та печатками організації, що їх надала).

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста.

Термін проведення судових експертиз та експертних досліджень залежить від складності дослідження, кількості поставлених питань та завантаженості фахівців, які проводять економічні експертизи та дослідження. Орієнтовний термін проведення становить: для судових експертиз - до 30 днів, для експертних досліджень - до 10 днів, вартість проведення експертиз та досліджень визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо із експертами сектору економічних досліджень Черкаського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

2019.04.15
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter