Сектор товарознавчих та гемологічних досліджень

Сектор товарознавчих та гемологічних досліджень

Експерти Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проводять судові товарознавчі експертизи та експертні дослідження за експертною спеціальністю – 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» в кримінальних провадженнях, цивільних та господарських справах, як за ухвалами суду так і за заявами фізичних осіб.

До числа об'єктів товарознавчої експертизи належать: споживчі товари, обладнання та сировина. Об'єктами експертизи цього виду можуть бути й інші товари.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:

- визначення вартості товарної продукції;

- визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері;

- визначення характеристик об'єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності;

- визначення змін показників якості товарної продукції;

- установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника;

- визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Яка ринкова вартість об'єктів дослідження (зазначається конкретний об’єкт) станом на (число, місяць, рік) ?

- Яка ринкова вартість об'єктів дослідження (зазначається конкретний об’єкт) станом на (число, місяць, рік) в країні походження (зазначається конкретна країна) ?

- Яке найменування та призначення товарів ?

- Чи відповідають маркувальні дані товару дійсним товарним характеристикам товару ?

- Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками ?

- Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?

- Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?

- Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?

- Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?

- Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?

- Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом (зазначається конкретна дата) з урахуванням його якісних показників?

Дослідженням вирішуються й інші питання за домовленістю.

У документі про призначення експертизи (залучення експерта) слід зазначити суть позовних вимог або обставини кримінального провадження, за яким призначено експертизу та разом з документом про призначення експертизи надати об'єкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за місцезнаходженням.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із

зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження підприємства, виду послуги.

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції.

Вартість проведення експертизи/дослідження:

- простої складності 1031,80 грн. (без ПДВ) 1238,16 грн. (з ПДВ);

- середньої складності 2637,00 грн. (без ПДВ) 3164,40 грн. (з ПДВ);

- складні 6345,00 грн. (без ПДВ) 7614,00 грн. (з ПДВ).

2019.04.15
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter