Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Відділ досліджень матеріалів, речовин і виробів Черкаського НДЕКЦ МВС України проводяться судові експертизи та експертні дослідження матеріалів, речовин та виробів за наступними експертними спеціальностями:

- Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить;

- Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;

- Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- Дослідження спиртовмісних сумішей;

- Дослідження спеціальних хімічних речовин;

- Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів;

- Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу.

Ці дослідження проводяться з метою встановлення конкретного об'єкта (предмета, обсягу речовини), загальної родової (групової) приналежності речовин (матеріалів), загального джерела походження. Матеріали, речовини та вироби використовуються в криміналістичних дослідженнях як джерела інформації для вирішення різноманітних завдань.

Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є:

- виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо);

- визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);

- установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин;

- установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

Також, експертами Черкаського НДЕКЦ МВС на постійній основі надають послуги за напрямком дослідження матеріалів, речовин і виробів у цивільних та господарських справах на замовлення фізичних осіб. Найчастіше до експертів звертаються щоб провести дослідження наступних матеріалів та речовин:

- дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- дослідження спиртовмісних сумішей;

- дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.

При дослідженні за напрямком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів об’єктами дослідження є:

- розчинники, лаки, клеї, тощо (метою дослідження є встановлення наявності чи відсутності прекурсорів в продукції та в разі наявності прекурсорів встановлення їх кількісного вмісту. Зокрема, такі дослідження є актуальними при ввезенні на митну територію України продукції (розчинники, лаки, клеї, тощо) яка може містити прекурсори. Для розмитнення такої продукції необхідна довідка експерта щодо якісного та кількісного вмісту прекурсорів.

- рослини роду коноплі та виду мак снотворний (встановлення кількісного та якісного вмісту наркотичних чи психотропних речовин в рослинах при веденні господарської діяльності з культивування рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей. Відповідно до списку № 3 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 до рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких дозволяється для промислових цілей, відносяться рослини виду "мак снотворний" та рослини роду "коноплі". Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищує 0,15 відсотка, а рослин роду коноплі для промислових цілей допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,08 відсотка). В нашій установі проводяться дослідження нарковмісних рослин на відсотковий вміст морфіну та тетрагідроканнабінолу.

При дослідженні за напрямком дослідження спиртовмісних сумішей об’єктами дослідження є:

- алкогольна продукція (горілки та горілки особливі, лікери, вина, тощо) на відповідність вимог ГОСТ, ДСТУ. При дослідженні встановлюють як органо-лептичні так і фізико-хімічні показники (зокрема міцність, вміст метанолу, альдегідів, сивушних масел та інші).

При дослідженні за напрямком лакофарбових матеріалів і покрить об’єктами дослідження є:

- Пофарбовані автомобілі та їх частини

Типові питання:

1. Заводським чи кустарним способом пофарбований даний автомобіль (його частина)?

2. Чи перефарбовувалась поверхня даного автомобіля(його частини), якщо так, то який був її попередній колір?

Експертиза матеріалів, речовин і виробів проводиться експертами в акредитованій хімічній лабораторії на новітньому обладнанні. Компетентність підтверджена Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність і незалежність, відповідно до вимог міжнародного стандарту - ДСТУ ISO/IEC 17025.

Досвід експерта та новітнє обладнання, яким облаштована лабораторія, дає можливість провести експертизу максимально точно та максимально швидко. Завдяки цьому ви можете бути впевненими у точності проведеного аналізу.

Для проведення дослідження необхідно надати зразок об’єкта дослідження в упакованому вигляді.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження підприємства, виду послуги. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції.

Вартість проведення експертиз та досліджень визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо із експертом відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Черкаського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104 або за телефоном (0472) 317-333.

Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter