Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США

Шкурдода С.В.
НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області
Кравчук В.Ю.
НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області
Пасович О.Б.
НДЕКЦ при УМВС України у Львівській області


Згідно із запрошенням Департаменту юстиції США в рамках Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ICITAP) делегацією Експертної служби МВС України у складі начальника відділу спеціальних видів досліджень НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Шкурдоди С.В., начальника сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу спеціальних видів досліджень НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області майора міліції Кравчука В.Ю. та експерта сектору молекулярно-генетичних, імунологічних, цитологічних та одорологічних досліджень відділу спеціальних видів досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції Пасовича О.Б. взято участь у 65-й ювілейній науковій конференції Американської академії криміналістики на тему: "Криміналістика: заснована на спостереженнях і досвіді, покращена освітою і дослідженнями", яка відбулася 18-23 лютого 2013 року у місті Вашингтон, округ Колумбія.

Американська академія криміналістики існує 65 років (заснована в 1948 році). Її штаб-квартира знаходиться в м. Колорадо Спрінгс. Вона має понад 6000 членів: лікарів, адвокатів, стоматологів, токсикологів, антропологів, експертів з дослідження документів, психіатрів, фізиків, інженерів, криміналістів, викладачів ВНЗ, експертів з дослідження цифрових доказів тощо. Членами Академії є фахівці зСША, Канади та 66 інших країн світу. Академія поділяється на 11 секцій за напрямами роботи: криміналістика, дослідження цифрових доказів, інженерні науки, юриспруденція, загальні питання, одонтологія (дослідження зубів), судова патологія/біологія, судова психіатрія, дослідження документів та токсикологія.
Голосом Академії є міжнародне друковане наукове видання “Journal of ForensicSciences”.
На 65-й ювілейній науковій конференції Академії 18-23 лютого 2013 року в м. Вашингтон, округ Колумбія було представлено декілька сотень наукових доповідей, семінарів, практичних робіт. Ми взяли участь у тих з них, які становили найбільший інтерес та були рекомендовані проектом ICITAP Департаменту юстиції США.

20.02.2013 року українська делегація прийняла участь у офіційному урочистому прийомі у директора Американської Академії криміналістики, на якій були присутні 600 чоловік з різних країни світу, з них 80 чоловік з колишніх країн СРСР (України, Туркменії, Таджикистану, Грузії та Арменії).
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Учасники конференції поруч з Президентом Американської академії криміналістики доктором Джозефом Боно, з ліва на право Владислав Кравчук, Сергій Шкурдода, Олег Пасович, Джозеф Боно (США), Джон Майунга (Танзанія), Іван Вінніченко (ICITAP)
Під час конференції українська делегація приймала участь в семінарах та наукових презентаціях.

Одним з перших був семінар щодо проблемних об’єктів для ДНК-аналізу. Семінар проводив доктор NorahRudin з Асоціації криміналістів штату Каліфорнія. Доктор NorahRudin провів презентацію на тему "Встановлення ДНК-профілю особи (осіб) в змішаних слідах". Вказана тема представляє особливий інтерес, оскільки дослідження ДНК у змішаних слідах є одним з найскладніших завдань молекулярно-генетичної експертизи.
Змішані сліди утворюються при груповому зґвалтуванні, або у випадках контакту декількох осіб з однією поверхнею.
Оскільки біологічні рідини (сперма, пото-жирова речовина, тощо) декількох осіб при цьому змішуються, традиційний підхід до дослідження ДНК може дати хибні результати.
Найскладніше досліджувати об’єкти, що деградували під впливом часу чинавколишнього середовища.
У ході презентації були розглянуті проблемні питання статистичного аналізу отриманих результатів тарозділення профілів кожного з “постачальників” суміші.

Існує три основні категорії сумішей ДНК, отриманих у зразках, щовикористовуються в якості доказу:
 • Перший тип суміші ДНК – це суміші, які можна розділити за допомогою виключення одного заздалегідь відомого ДНК-профілю з метою проведення інтерпретації. Приклад такої суміші – ДНК-профіль, встановлений на тампоні звмістом піхви жертви. Можна виявити суміш ДНК, що відповідає двом постачальникам: жертві та невідомому постачальнику. Якщо речовий доказ має відповідні позначення, що він отриманий безпосередньо з тіла жертви, відомий профіль ДНК жертви можна “відокремити” від суміші шляхом застосування співвідношення пікових висот там, де це необхідно. Інтерпретацію профілю невідомого постачальника можна вважати профілем особи, що проходить по справі для внесення до бази даних, звітування, порівняння та статистичного аналізу.
 • Другий тип суміші ДНК – це суміш, у якій можна визначити основного постачальника, оскільки пікові висоти та рівень ДНК з основного джерела вищий за показники іншого постачальника/інших постачальників (як правило, співвідношення 3:1 або вище). Якщо профіль основного джерела може бути інтерпретований, його можна порівняти з ДНК-профілями осіб, що проходять по справі, та, в разі виявлення збігу, провести статистичний аналіз. Такі суміші можуть відповідати двом особам, тобто одному основному та одному неосновному постачальнику.
  У сумішах ДНК від двох постачальників, де може бути визначений лише один неосновний постачальник, профіль неосновного постачальника також може бути порівняний з ДНК-профілями осіб, що проходять по справі на предмет виявлення збігу та, у разі необхідності, проведення статистичного аналізу. У деяких сумішах ДНК може бути присутній один основний та кілька неосновних постачальників. Суміш неосновних ДНК можна вважати сумішшю для порівняння та статистики.
 • Остання категорія сумішей ДНК – це суміші, у яких не можна розрізнити основне та неосновне джерело, оскільки кількість ДНК, отримана від різних постачальників, є майже однаковою. Експерт установлює кількість постачальників на основі максимальної кількості алелів, знайдених у локусі, а також дисбалансу співвідношення пікових висот.
Для всіх типів профілів та сумішей ДНК дані спочатку мають оцінюватися незалежно від наявних ДНК-профілів, отриманих від жертв, підозрюваних таінших об’єктів порівняння. Експерт аналізує суміші, щоб оцінити кількість постачальників та співвідношення чоловічої і жіночої ДНК (локус-амелогенін). Експерт також визначає, чи можна інтерпретувати основного та неосновного постачальника, а також чи можна “відокремити” ДНК-профіль заздалегідь відомої особи. Зрештою, отримані генетичні ознаки біологічного матеріалу (повні профілі, неповні профілі та суміші) порівнюються з ДНК-профілями осіб, які проходять посправі, робиться висновок про включення або виключення. У випадку збігу проводиться статистичний аналіз. У випадку виключення, статистичний аналіз непотрібний.
Наступна презентація була на тему "Аналіз випадіння алелей (Drop-out). KeithInmam з Асоціації криміналістів штату Каліфорнія презентувала програму "LabRetriver".
Для впровадження даної програми в роботу ДНК-лабораторії необхідний звичайний комп’ютер та відповідне програмне забезпечення. При проведенні ДНК-аналізу існує можливість випадіння деяких алелей, особливо якщо алелі мають низьку висоту. При цьому у висновках експерта існує можливість помилки, або ненадання точної та детальної інформації по окремим локусам. Програма дозволяє встановити аналітичний поріг для аналізу алелей, має 3 фази роботи, дозволяє підрахувати вірогідність випадіння алелей, що дозволяє підрахувати вірогідність в сумішах (вірогідність успадкування алелей в сумішах в ДНК-лабораторіях України не підраховується).
На другому семінарі розглядався ефективний менеджмент підприємства. Даний семінар проводив доктор Макс Калахан. Була представлена доповідь про проект "Форсайт" (ForesightWorkshop). В США даний проект існує вже 4 роки, в Європі також існує аналогічний проект під назвою "Квадропол". Дані проекти дозволяють ефективно використовувати кошти (бюджетні, позабюджетні) для ефективної організації роботи підприємства. Для роботи по даному проекту в лабораторіях повинна бути встановлена комп’ютерна система "LIMS". На основі отриманих результатів та затрат (за минулі роки), а також аналізу даних результатів і порівняння їх з результатами, отриманими з інших лабораторій є можливість провести коригувальні дії в відповідній лабораторії та досягти кращого результату та показників роботи.
З аналізом роботи лабораторії штату Юта (США) виступив директор даної лабораторії та доповів про позитивні зміни в лабораторії, які стали можливими завдяки тісній співпраці з проектом "Форсайт" (ForesightWorkshop). Після проведення коригувальних дій в лабораторії отримані такі статистичні звіти:
 • усереднена вартість 1 справи в лабораторіях США (стосовно використання ДНК-аналізу) складає 2186 $;
 • усереднена кількість справ на 1 експерта (по ДНК) – 73,45;
 • усереднені затрати лабораторії на 1 експерта в рік (по ДНК) – 60,82% від загальної вартості затрат на проведення експертиз.
Наступний семінар було присвячено принципам використання рідинної хроматографії з мас селективним детектором (LC/MS) при дослідженні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.
Семінар проводив доктор JeffreyP. Walterscheid з Інституту судової експертизи з Х’юстона, штат Техас, доктор PeterR.Stout та доктор meganGrabenauerз RTIInternational.
В ході семінару розглядалися питання використання рідинної хроматографії з мас селективним детектором під час дослідження синтетичних каннабіноїдів. Наголошувалось на тому що даний метод найбільш підходить для дослідженя вказаної категорії наркотичних речовин, розглядалися ефекти мас та їх вплив на хід дослідження.
Взагалі синтетичним каннабіноїдам на конференції приділялась особлива увага.
Так цікавою була презентація на тему "Використання рідинної хроматографії під час дослідження рослинних об’єктів, що містять синтетичні каннабіноїди". Презентацію представила доктор LauraACiolinoз Департамент охорониздоров'я та соціальних службСША. Було представлено методику дослідження декількох класів синтетичних каннабіноїдів, включаючи нафтоіліндоли (JWH-018, JWH-073? JWH-200, AM-2201, JWH-122), циклогексилфеноли (CP 47,497, CP 47, 497-C8 гомолог), бензоїліндолів (RCS-4), фенілацетиліндолів (JWH-250) та інших (НU210, UR144, XLR11).
Екстракція рослинної сировини проводиться ацетонітрилом. Використовується детектор UV.В якості фази колонки використовується фенілгексіл стаціонарна фаза. Методика забезпечує ліміт детектування (LODs)менше ніж 10 мг/г.
Інша презентація підготовлена BrandyASkymba з офісу управління шерифа в Ocean County, Нью Джерсі. Тема презентації "Дереватизація катинону та його похіднихциклогексаноном з подальшим детектуванням методом хромато-мас-спектрометрії".
В статті розглядається дослідження катинону та його похідних, а саме: 3- сathinone, cathine (norpseudoephedrine), methcathinone (ephedrone), 4- methylmethcathinone (mephedrone), 4-fluoromethcathinone (flepbedrone), dimethylcathinone (diethylpropion), ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine (phenylpropanolamine), methylpseudoephedrine, N- ethylcathinone (ethcathinone), 4'-methoxymethcathinone (methedrone), and 3,4-methylenedioxymethcathinone (methylone). Метод полягає в дериватизації вказаних речовин циклогексаноном з утворенням основи Шифа та подальшим дослідженням методом хромато-мас-спектрометрії.

Умови хроматографування:
Режим вводу проби Split
Split ratio 50:1
Об’єм проби, мкл 1
Температурна програма термостата хроматографа 120 0С, 15 0С/хв. до 250 °С (загальний час методу 10,67 хв.)

Колонка RXi-5Sil MS
Довжина, м 30,0
Діаметр, мм 0,25
Товщина покриття, мкм 0,25
Подача тиску Постійна
Номінальний початковий потік, мл/хв 1,2

Детектор МСД
Режим роботи SCAN

Вище вказаний метод показав відмінні результати, при порівняно нетривалому часі дослідження.
Цікавою була доповідь доктора ReterRStaut з RTIInternational. В доповіді надано інформацію, щодо мас спектральних баз даних в режимі он лайн.
Нижче наводяться посилання на вказані бази даних.

Он лайн бази
RTI International
 • ForensicDB (www.forensicDB.org);
DigiLab Software GmbH Cayman Chemical Drug Enforcement Administration (DEA) Southern Association of Forensic Scientist (SAFS) American Academy of Forensic Sciences, Toxicology Section (AAFS) National Institute of Standards and Technology (NIST)
Комерційні бази
Wiley
 • Wiley Registry of Mass Spectral Data
 • Mass Spectra of Designer Drugs
 • MS and GC data of Drugs Poisons, Pesticides, Pollutants, and Their Metabolites
 • Wiley Registry of Tandem MS Data NIST
 • NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library www.nist.gov
Georgia Bureau of Investigation
 • Instrumental Data for Drug Analysis, Third Edition - 6 Volume Set [Hardcover]. 2006. Terry Mills III, James Conrad Roberson, Christian C. Matchett, Mathew J. Simon, Mark D. Burns, Robert J. Ollis Jr. CRC Press.
Під час перебування представників Експертної служби МВС України у м. Вашингтоні відбулася їх зустріч із заступником директора програми ICITAPДепартаменту юстиції США в євразійському регіоні Грегорі Дюкотом, старшим радником цієї програми Террі Мілзом, начальником відділу Криміналістики ICITAP Департаменту Юстиції США пані Кетерін Тайcен, керівником проектів відділу Криміналістики Департаменту Юстиції США Брітані Грехем, Сарою Болан, іншими учасниками проекту.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Учасники конференції разом з представниками проекту ICITAP, з ліва на право Сергій Шкурдода, Джон Майунга (Танзанія), Террі Мілз (ICITAP, США), Владислав Кравчук, Олег Пасович, Іван Вінніченко (ICITAP, Київ), Віталій Кабанчук
На зустрічі обговорювалися проблемні та актуальні питання акредитації лабораторій НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській, Львівській та Миколаївській областях. В ході конференції також відбулася дискусії представників Експертної служби МВС України з учасниками програми ICITAP з Узбекистану, Таджикистану, Танзанії.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Українські учасники конференції поруч з Президентом Американської академії криміналістики доктором Джозефом Боно (в центрі) та учасниками проекту ICITAP з Узбекистана
Крім того, під час відвідування відкритої виставки криміналістичної техніки та реагентів представники Експертної служби МВС України ознайомилися з новими розробками в галузі мікроскопії, виявлення слідів рук на різних поверхнях, збору об’єктів молекулярно-генетичної експертизи, визначення справжності документів (зокрема грошових знаків), сучасним аналітичним обладнанням ()газові хроматографи, спектрометри, тощо. Серед побаченого можна відмітити деяке обладнання в області ДНК аналізу, а саме:
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Генетичний анализатор ABI PRISM 3500 Система ДНК анілизу; ДНК секвінатор
Генетичний аналізатор ABI PRISM 3500 призначений для лабораторій з середньою продуктивністю. Модель 3500 має 8 капілярів довжиною 36 або 50 см.
Основні характеристики:
 • Піч з покращеним температурним контролем 18–70 0С.
 • Однопроменевий лазер 505 нм з покращеними спектральними характеристиками не обмеженого терміну використання.
 • Фіксована рамка для капілярів.
 • Капіляри розраховані на 160 прогонів.
 • Мінімальна варіабельність результатів зчитування від приладу до приладу, від капіляру до капіляру.
 • Можливість мультиплексного фрагментного аналізу ДНК (до шести барвників).
 • Можливість використання полімерної матриці POP-7 та капіляру 50 см для 90% додатків (сіквенс, фрагментний аналіз).
 • Простий інтерфейс, швидкий старт, скорочений час роботи.
 • Індикатор витрат і терміну придатності реагентів на основній панелі приладу.
 • Календар з автоматичною системою повідомлень процедур перевірки і сервісного обслуговування.
 • Можливість персонілізації декількох операторів.
 • Новий формат упаковки реагентів виключає можливість утворення пузирів повітря та ризику контамінації.
 • Невеликі розміри (61 х 61 х 72 см).
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Генетичний аналізатор ABI PRISM 3730. Система ДНК аналізу; ДНК секвенатор
Генетичний аналізатор ABI PRISM 3730 призначений для лабораторій з високою продуктивністю. Задовольняє потребу в економії часу на проведення досліду та вартості досліду. Модель 3730 має 48 капилярів, але при необхідності може бути удосконалена до модели 3730xl (96 капілярів).
Основні характеристики:
 • Піч с регульованою температурою 18–70 0С
 • Роздільна матриця POP7, забезпечує зчитування до 1100 пар оснований.
 • Максимум оптичної щільності.
 • Детектування в капілярі.
 • Одночасне двохстороннє освітлення капіляру забезпечує дуже однорідне оптичне детектування.
 • Висока чутливість при любій концентрації ДНК.
 • Низька вартість сіквенсу ДНК.
 • Висока оптична чутливість зменшує витрати ДНК та реагентів.
 • Витрати полімеру в 30 раз нижче, ніж в більш раніших моделях.
 • Автоматизація зменшує можливість внесення помилки оператором.
 • Висока продуктвність значно знижує вартість дослідження.
На вибір користувача установлюється програмне забезпечення або для секвенації, або для фрагментного аналізу. Існують спеціалізовані програми, наприклад, для HLA-типування чи для ідентифікації мікроорганізмів.

Портативний аналізатор ДНК
Японська компанія NEC представила компактний аналізатор ДНК. Він повинен стати одним з перших переносних приладів, реалізуючи концепцію "лабораторія на чіпі". Повний аналіз ДНК від поміщення зразку до отримання результату займає 25хвилин.
Традиційні методи потребують добу та більше, до того ж вони повязані з проблемами контролю якості відбору проб та транспортування зразків. Новинка від NEC дозволяє зробити экспрес-аналіз ДНК безпосередньо на місці відбору біологічного матеріалу(наприклад, крові на місці злочину). Прилад послідовно проводить всі необхідні етапи STR-аналізу в автоматичному режимі.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Схема роботи ДНК-аналізатору NEC
Виділення ядерної ДНК з клітин біологічного зразку проходить за п’ять хвилин. Потім без участі оператору запускається наступна стадія. На протязі п’ятнадцяти хвилин проходить ампліфікація фрагментів ДНК з допомогою полімеразної ланцюгової реакції.
Після накопичення достатньої кількості фрагментів, за п’ять хвилин виконується секвенація ДНК методом капілярного електрофорезу. Далі по аналізу коротких тандемних повторів (STR) створюється генетичний профіль та проходить його порівняння з базою даних.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
З’єднання з базою даних здійснюється по бездротовому інтерфейсу, а для доступу використовуються захищені режими передачі даних через інтернет.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
ДНК-аналізатор NEC
Аналізатор виконаний в формі моноблоку розмірами 752x552x240 мм і вагою 32 кг.
Передбачено живлення від мережі перемінного струму з напругою 100/220 В і від джерела постійного струму 12 В.
Поки що портативні ДНК-анализатори будуть спроможні проводити аналіз по пяти локусам STR, а з 2014 року буде випускатися удосконалена модель, аналізуюча 16 локусів STR. Це перевищує вимоги існуючого стандарту США для складання генетичного профілю людини, основаного на аналізі 13 повторів нуклеотидних пар.
Також відбулося тривале спілкування з представниками компанії Porter Lee Corporation - виробника системи LIMS – лабораторної інформаційної менеджмент системи, якою оснащена значна частина американських експертних підрозділів.
LIMS (Laboratory Information Management System) - програмне забезпечення, призначене для управління лабораторними потоками робіт і документів. Воно оптимізує збір, аналіз, повернення і звітність лабораторних даних. Часто застосовується разом з MES-системами, особливо у фармацевтичній і харчовій промисловості. Призначенням LIMS є отримання достовірної інформації за результатами випробувань та оптимізації управління цією інформацією з метою її використання для прийняття коректних своєчасних управлінських рішень. Основні функціональні можливості LIMS:
 • реєстрація та ідентифікація зразків, що надходять в лабораторію.
 • управління завданнями на проведення дослідження. Підтримка ручних методик проведення досліджень і взаємодію з лабораторним обладнанням (аналізаторами) в частині формування завдань для аналізаторів і отримання результатів досліджень.
 • обробка і доставка результатів (валідація, авторизація, друк, передача в інші системи і т. д., отриманих результатів досліджень);
 • внутрішній контроль якості;
 • управління взаємодією з клієнтами (вартість послуг з проведення досліджень, управління договірними взаємовідносинами (ОМС, ДМС і т. Д.), взаємодія з фіскальними реєстраторами).
 • управління складськими запасами (витратні матеріали та реагенти, контроль запасів і термінів придатності).
Також інтерфейс системи дозволяє вести лист первинних спостережень експерта в електронній формі та здійснювати електронне зберігання висновків експерта. Суттєвою перевагою останньої версії програмного забезпечення є те, що воно дуже гнучке: користувач легко може створювати сторінки для реєстрації будь-яких даних всередині системи, для цього немає необхідності залучати її розробників.
Представники компанії ALSIChromпрезентували новий газовий хроматограф Agilent 7890A.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Хроматограф забезпечує високу продуктивність шляхом швидкого охолодження термостату, технології зворотного продування колонок, удосконалення методів автоматизації і швидкого нагріву вузлів. Це дає можливість скоротити час дослідження проби.
Нова конструкція електронної системи управління витратами газів дозволяє реалізувати ще більш складні методи аналізу, ніж раніше. Додатковий третій детектор (детектор по теплопровідності) допоможе помітно прискорити складні випадки аналізу газових сумішей, а також дозволяє виконати ще більше різних типів аналізів на одному приладі.
Автоматичні засоби нової Agilent ChemStation дозволяють здійснити легкий, прямий перенос методів для газового хроматографа Agilent 6890 в систему газового хроматографа Agilent 7890A, з повним збереженням умов і параметрів.Заміна лайнера за лічені секунди. Зручна конструкція випарника газового хроматографа, з механізмом Tum-Top, дозволяє міняти лайнер швидко і просто без спеціальних інструментів і додаткового досвіду. Щоб отримати доступ до лайнера, потрібно просто повернути замок на 90 градусів.
Розроблено нову системи підготовки і введення проб Agilent 7693A. Автоінжектор містить 16-позиційну турель, що дозволить приладу безперервно працювати до 8 годин.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Швидкість інжекції складає менше 100 мс, що в 2 рази швидше, ніж у Автосамплер інших виробників. Така швидкість дозволяє мінімізувати можливість деградації зразка і економити час аналізу. Автосамплер 7693А дозволяє підвищити продуктивність газового хроматографа, так як може містити до 150 Віал із зразками. У Автосамплері 7693А можливості введення проб розширені - тепер він дозволяє вводити проби як малого (0,05 мкл), так і великого (250 мкл) обсягів. Окрім цього в автосамплері передбачені нові функції такі як: нагрівання, перемішування, а також нанесення штрих-коду на віали. Також в приладі передбачена можливість пробопідготовки. Так, наприклад, автосамплер дозволяє проводити відбір газової фази над рідким зразком у віалі, екстракцію, дериватизацію, додавання внутрішнього стандарту, розбавлення, перемішування, кодування віал, а також є можливість кодування планшетки зразків. Управління здійснюється за допомогою програмного забезпечення.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Новий хромато-мас-спектрометрAgilent 5975 C, включає всі функції нового інжектора та автосамплера.
Це новітня концепція розвитку та поширення аналітичних методів. Використовуючи eMethods, експерт може експортувати свої методи для використання на іншому приладі або завантажувати уже розроблені компанією Agilent методи для конкретних аналізів через Інтернет. При цьому виключаються помилки, можливі при перенесенні всіх параметрів методу з одного приладу на інший вручну. У стандартний комплект входять програми автоматичної настройки, діагностики, збору та аналізу даних, включаючи бібліотечний пошук мас-спектрів. Додатково можуть поставлятися бібліотеки мас-спектрів NIST, Wiley, нові RTL-бібліотеки по пестицидах і токсичним забруднювачів промислового походження, фенолу, а також бібліотека наркотичних засобів. Для представників делегацій за програмою ICITAP було організовано відвідування Північної експертної лабораторії Департаменту криміналістики (DFS) штату Вірджинія (www.dfs.virginia.gov).
DFS є національною акредитованою лабораторією в судовій системі США. Він обслуговує всі державні та місцеві правоохоронні органи у штаті Вірджинія і є незалежним ні від кого. Історія департаменту розпочалась в 1974 році.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Адміністрація DFS складається з директора та заступника директора, чотирьох директорів лабораторій, директора технічної служби, директора з адміністративних питань та фінансів, радника департаменту та інших адміністративних працівників. Адміністрація визначає політику Департаменту, керує фінансами та співробітниками, а також встановлює законодавчі та бюджетні ініціативи. Технічний директор координує програми Департаменту штату для забезпечення однаковості у роботі всіх чотирьох лабораторій та відповідності політиці та процедурам. Департамент нараховує більш ніж 300 співробітників.
Директор Департаменту PeteMaroneта заступник директора Gail Jaspen знаходяться в Центральній лабораторії в Річмонді. Директор Центральної лабораторії в Річмонді та директори регіональних підрозділів підпорядковуються заступнику директора Департаменту.
До складу Департаменту входить чотири лабораторії:
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
 • Центральна лабораторія в Річмонді;
 • Північна лабораторія в Манасас.
 • Західна лабораторія в Раноке.
 • Східна лабораторія в Норфолкі.
Під час екскурсії ми ознайомились з роботою Північної лабораторії в м. Манасас.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Північна лабораторія виконує дослідження наркотичних засобів, токсикологічні, балістичні, дактилоскопічні та молекулярно-генетичні.
Директор лабораторії Джон Грифін розповів про організацію роботи, напрямки та можливості даної лабораторії, перспективи розвитку.
Штат лабораторії налічує близько 40 осіб. Протягом року лабораторія проводить дослідження по більше ніж 10000 справ.
Штат персоналу підбирається за рівнем освіти, фахом іншими якостями. За рівнем освіти для прийому наступні критерії:
 • робота за напрямком дослідження наркотичних засобів, дослідження документів, дактилоскопія та балістика – ступінь бакалавра;
 • робота за напрямком молекулярно-генетичної експертизи – ступінь магістра;
 • робота за напрямком судово-медичної токсикології – доктор філософії, професор.
Після прийому на роботу працівники проходять стажування в посаді, після якого отримують право самостійного проведення експертиз. Термін стажування залежить від обраного напрямку спеціалізації, а саме:
 • дослідження документів – 3 роки;
 • балістичні дослідження – 2 роки;
 • дослідження наркотичних засобів – 18 місяців.
Окрім цього всі працівники лабораторії 2 рази на рік підтверджують свою кваліфікацію шляхом тестування.
Термін виконання експертиз за напрямками складає:
 • наркотичні засоби – 30 діб;
 • балістика – 60 діб;
 • ДНК – 120 діб.
 • в разі якщо обвинувачений є малолітнім, то справу розглядають не більше 21 дня.
В залежності від навантаження керівник експертної організації вповноважений, за необхідності, значно їх подовжувати. Проте, суд може видати ухвалу звимогою до лабораторії провести дослідження у певні терміни.
Заступник директора Північної лабораторії провів екскурсію по лабораторним приміщенням, надав необхідну інформацію на окремі поставлені запитання. Прийом речових доказів в лабораторії здійснюють в канцелярії.
Дані про всю вхідну та вихідну кореспонденцію в лабораторії реєструються в електронному вигляді, а кожному об’єкту дослідження присвоюється унікальний штрих-код за допомогою системи LIMS, про яку йшлось вище.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Про отримання речових доказів працівники канцелярії надають розписку у вигляді спеціальних позначок в протоколі. Копія протоколу видається ініціатору дослідження, за якою останній буде отримувати речові докази після дослідження. Оригінал протоколу передається до папки справи на експертизу.
У підрозділі з дослідження ДНК успішно функціонує Комбінована автоматизована система індексації ДНК-профілів CODIS (National DNA Databank (CODIS)). Також відділ опанував роботу з застосуванням пристроїв автоматичного виділення ДНК (“біороботів”).
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Частина приміщення для дослідження ДНК
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Частина приміщення для дослідження ДНК
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Частина приміщення – робоче місце експерта, де відбувається оформлення висновку.
Підготовку об’єктів та устаткування до дослідження, а також встановлення наявності ДНК в об’єктах здійснюють техніки-криміналісти, тоді як саме дослідження – експерти у відповідній галузі.
Можна зауважити, що Північна лабораторія займається лише ядерною ДНК, мітохондріальною ДНК займається лише Центральна лабораторія в Річмонді. Експерти-балісти та трасологи у своїй роботі використовують мікроскопи фірм “Zeiss”, “Leica” та “Olympus” подібні до тих, які встановлено у підрозділах Експертної служби МВС України.
Роботу кулегільзотеки автоматизовано: тут, як і в більшості країн світу, використовується National Integrated Ballistic Identification Network (NIBIN), яка за своєю функціональністю подібна до АБІС “ТАИС”.
Такокож використовується автоматизована база даних вогнепальної зброї ФБР (DRUGFIRE).
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Частина натурної колекції патронів стрілецької зброї
У розпорядженні відділу балістики є тир, де можна проводити стрільбу зізброї на відстані до 7 метрів.
Заслуговує на повагу багата колекція натурних зразків вогнепальної зброї тапатронів, зібрана американськими спеціалістами.
Відстріл зброї проводиться у горизонтальний водяний кулевловлювач звисокотехнологічною вакуумною системою вилучення відстріляних куль тагільз.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Водяний кулевловлювач
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Частина приміщення балістичної лабораторії
Підрозділ фізико-хімічних досліджень оснащено газовими хроматографами, здебільшого, аналогічними тим, що застосовуються відповідним підрозділами Експертної служби МВС України.
Основними методами досліджень є використання кольорових тестів, тонкошарова хроматографія, хромато-мас-спектрометрія, газова хроматографія з полум’яно іонізаційним детектором, інфрачервона спектроскопія.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Частина приміщення хімічної лабораторії з дослідження наркотичних засобів
Дактилоскопія використовує комплексну автоматизовану систему ідентифікації відбитків пальців Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS), яка є національною автоматизованою ідентифікаційною системою відбитків пальців.
Департамент у Вірджинії один з 26 підрозділів США, який має доступ до 1,200,000 дактилоскопічних карт, та 34,000 слідів.
Пошук слідів пальців на об’єктах здійснюється хімічними, фізичними та фізико-хімчними методами. З метою виявлення пальців рук експерти використовують дактилоскопічні порошки так, цианакрилат, нінгідрин, Amido Black B10, Coomassie Brilliant Blue R250, Diaminobenzidine (DAB), SPR препарати, ультрафіолетове випромінювання, зокрема, із застосуванням приладу для виявлення слідів при ультрафіолетовому освітленні“RUVIS” виробництва компанії “SIRCHIE”.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Прилад “RUVIS” для виявлення слідів пальців при ультрафіолетовому освітленні
Це обладнання широко використовується нашими колегами в США іЄвропі та добре себе зарекомендувало. Воно дозволяє оперативно оглядати великі площі та шукати сліди пальців без застосування дактилоскопічних порошків і хімічних речовин, які унеможливлюють подальше вилучення ДНК зпотожирової речовини слідів.
“RUVIS” використовує технологію формування зображення по відбитому ультрафіолетовому випромінюванню, щоб визначати місцезнаходження на більшості непористих поверхонь прихованих відбитків пальців, які є невидимими для неозброєного ока. При цьому не вимагається попереднє застосування порошків, хімікалій або будь - якої обробки обкурюванням (цианакрилат). На відміну від систем, що використовують спеціальні джерела світла і лазери, прилади RUVIS не залежить від навколишнього освітлення і може використовуватися в різних умовах - при денному світлі або в повній темряві, в закритому приміщенні або на відкритому повітрі.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Зображення різнокольорової банки при денному світлі та зображення сліду пальця руки зафіксованого за допомогою приладу
У дослідженні волосся, волокон, фарби, слідів на кулях та гільзах, слідів знарядь зламу і т.п. неоціненну допомогу надає нашим американським колегам електронний мікроскоп виробництва компанії “Keyence”.
Про участь делегації екпертної служби МВС України в 65 ювілейній науковій конференції американської академії криміналістики, що відбулася 18-23 лютого 2013 року та вивчення досвіду організації діяльності лабораторій США
Електронний мікроскоп виробництва компанії “Keyence”
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter