Cектор технічних досліджень документів та почерку

Види досліджень:
 • Почеркознавча експертиза.
 • Технічне експертиза документів.
Завдання почеркознавчих експертиз:
 • ідентифікаційні (ідентифікація виконавця рукописного тексту та підпису, встановлення факту виконання різних рукописних текстів, підписів однією особою);
 • неідентифікаційні (встановлення факту виконання рукописного тексту, підпису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком, тощо).
Методи якими проводиться почеркознавчі експертизи:
Загальнонаукові:
 • спостереження:
 • вимірювання;
 • описання;
 • експеримент;
 • порівняння;
 • моделювання;
 • реконструкція;
 • системно-структурний аналіз;
 • числова диференціальна діагностика;
Спеціальні:
 • візуальний;
 • мікроскопічний;
 • фотографічний;
 • графічний;
 • кількісний;
 • моделювання;
 • ймовірно-статистичний.
Технічна експертиза документів поділяється на:
 • експертизу реквізитів документів,
 • експертизу друкарських форм
 • експертизу матеріалів документів.
Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
 • встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
 • виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;
 • встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • встановлення цілого за частинами документа;
 • встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки;
Основними завданнями експертизи друкарських форм є:
 • встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках;
 • встановлення належності літер певному комплекту шрифту;
 • встановлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;
 • встановлення типу та ідентифікація комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами;
 • встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.
Основними завданнями експертизи матеріалів документів є:
 • встановлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності.
2013.04.11
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вхід Скасувати   Ok   Введіть своє ім'я!
Увага! Для входу на сайт необхідно ввести свій e-mail та пароль.
Реєстрація Скасувати   Ok   На введений Вами E-mail надіслано лист з вказвками щодо продовження реєстрації.
Будь-ласка, перевірте свій E-mail
Введіть своє ім'я! Вибачте, але Ваше ім'я занадто коротке! Вибачте, але Ваше ім'я занадто довге! Введіть своє прізвище! Вибачте, але Ваше прізвище занадто коротке! Вибачте, але Ваше прізвище занадто довге! Введіть пароль! Вибачте, але Ваш пароль занадто короткий! Вибачте, але Ваш e-mail не коректний! Вибачте, але Ваш e-mail занадто довгий! Вибачте, але користувач з такими даними вже зареєстрований! Секретний код введений не вірно!
Увага! Всі поля обов'язкові до заповнення.
SEC CODE
Переконайтесь, що введений Вами e-mail є коректним,
на нього буде відправлено інструкцію з продовження реєстрації