МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
МВС УКРАЇНИ


ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ


Вимірювальні лабораторії Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі Черкаського НДЕКЦ МВС України) виконують за дорученням юридичних і фізичних осіб дослідження та судові експертизи по відповідними напрямками досліджень. Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.
Керівництво Черкаського НДЕКЦ МВС України заявляє під свою відповідальність, що Черкаський НДЕКЦ МВС України зобов’язується:
 • дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;
 • забезпечити ознайомлення всього персоналу з документацією системи управління і дотримуватись у своїй діяльності встановленої політики та процедур;
 • діяти відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та ISO/IEC 17025:2005(Е) і постійно поліпшувати результативність системи управління;
 • сприяти створенню робочого середовища, в якому заохочуються відкрите спілкування, творчий підхід, індивідуальна ініціативу та особисті досягнення;
 • не піддаватися будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску з боку керівництва, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати досліджень (випробувань);
 • персоналу Черкаського НДЕКЦ МВС України не доручати такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності результатів проведених досліджень (випробувань);
 • виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати досліджень (випробувань);
З метою забезпечення функціонування системи управління та виконання вимог акредитації керівництво Черкаського НДЕКЦ МВС України докладе всіх зусиль для фінансового та організаційного забезпечення:
 • дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;
 • неухильного дотримання умов конфіденційності;
 • підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
 • накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;
 • всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;
 • ведення документації і збереження інформації про результати досліджень (випробувань);
 • постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу Черкаського НДЕКЦ МВС України за якість виконаних робіт.
Директор Черкаського НДЕКЦ МВС України
В.В. Аксьонов
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вхід Скасувати   Ok   Введіть своє ім'я!
Увага! Для входу на сайт необхідно ввести свій e-mail та пароль.
Реєстрація Скасувати   Ok   На введений Вами E-mail надіслано лист з вказвками щодо продовження реєстрації.
Будь-ласка, перевірте свій E-mail
Введіть своє ім'я! Вибачте, але Ваше ім'я занадто коротке! Вибачте, але Ваше ім'я занадто довге! Введіть своє прізвище! Вибачте, але Ваше прізвище занадто коротке! Вибачте, але Ваше прізвище занадто довге! Введіть пароль! Вибачте, але Ваш пароль занадто короткий! Вибачте, але Ваш e-mail не коректний! Вибачте, але Ваш e-mail занадто довгий! Вибачте, але користувач з такими даними вже зареєстрований! Секретний код введений не вірно!
Увага! Всі поля обов'язкові до заповнення.
SEC CODE
Переконайтесь, що введений Вами e-mail є коректним,
на нього буде відправлено інструкцію з продовження реєстрації