Інструкція про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
31.05.2013 № 537

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, оформлення їх результатів, заповнення форм відповідної звітності працівниками Експертної служби МВС України.
1.2. Інструкція розроблена відповідно до законів України „Про міліцію”, „Про судову експертизу”, постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 988 „Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ”, від 07 вересня 1998 року № 1388 „Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” (далі – Порядок), від 04 червня 2007 року № 795 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”, наказу Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 07 серпня 2000 року № 520/390 „Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний кордон України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2000 року за № 571/4792, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року „Про затвердження Положення про Нкспертну службу Міністерства внутрішніх справ України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1541/21853.
1.3. Дослідження транспортних засобів (далі – ТЗ) і реєстраційних документів, що їх супроводжують, (далі – РД) здійснюють працівники Експертної служби МВС України, яким у встановленому Законом України „Про судову експертизу” порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями.

1.4. Основним завданням працівників Експертної служби МВС України при дослідженні ТЗ та РД є виявлення, запобігання і припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконними заволодіннями ТЗ, знищенням, підробкою, заміною ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів або заміною без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером ТЗ та підробленням РД (частковим чи повним підробленням бланка документа та його змісту) шляхом застосування спеціальних знань.

1.5. У цій Інструкції та при підготовці відповідного висновку, який складається за результатами дослідження, терміни та скорочення вживаються в такому значені:
відбиток – відображення зовнішньої будови контактуючої поверхні слідоутворюючого об’єкта на слідосприймаючій поверхні;
власник ТЗ – фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на ТЗ, що підтверджується відповідними документами;
виробник ТЗ – фізична або юридична особа, яка несе відповідальність за ТЗ, зібраний до готовності для використання. Виробник ТЗ несе відповідальність за унікальність ідентифікаційного номера (VIN);
виробничий номер – комбінація цифр та літер, яка використовується виробниками для обліку виготовлених ТЗ;
виробничий рік випуску (виготовлення) ТЗ – спеціальний термін, що використовується виробниками ТЗ і означає певний період виробничого процесу, який може не збігатися з календарним роком;
дата виготовлення ТЗ – день, місяць, рік виготовлення ТЗ;
дослідження – процес пізнання матеріальних об’єктів, явищ і процесів, який проводиться особою, визначеною у пункті 1.3 цього розділу з метою встановлення фактів, що цікавлять особу (орган), які дали завдання працівникові, і завершується наданням висновку;
елемент захисту – особливість виготовлення та заповнення документа, що містить певну інформацію для підтвердження або спростування його відповідності встановленим вимогам;
ідентифікація ТЗ – установлення відповідності характеристик, ознак певного ТЗ (тип, модель, рік виготовлення, колір, об’єм двигуна, повна маса тощо) даним виробника;
ідентифікаційний номер ТЗ (vehicle identification number – VIN) – структурне поєднання буквено-цифрових символів. Присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами) згідно зі стандартами;
кодова табличка – плоска металева пластина або полімерна наклейка будь-якого конструктивного виконання, з лицьового боку якої будь-яким технологічним способом нанесені коди найбільш суттєвих елементів комплектації автомобіля;
міжнародний ідентифікаційний код виробника (world manufacturer identifier – WMI) – перша частина ідентифікаційного номера ТЗ, яка визначає виробника. Код закріплюється за виробником ТЗ з метою ідентифікації виробника і при використанні інших частин ідентифікаційного номера гарантує унікальність міжнародного ідентифікаційного коду відносно всіх автомобілів за тридцятирічний період;
модельний рік випуску – умовний рік, який вказується виробником (як правило, наступний за фактичним роком випуску ТЗ);
НДЕКЦ – науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при головному управлінні, управлінні МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
номерна панель – єдина неподільна деталь кузова, на якій нанесений ідентифікаційний номер ТЗ;
номерний майданчик – ділянка номерної панелі ТЗ, на якій у відповідному, передбаченому виробником місці наноситься ідентифікаційний номер ТЗ;
носій даних ТЗ – будь-який об’єкт, що містить інформацію ідентифікаційного характеру про ТЗ;
реєстраційні дані – відомості про ТЗ та його власника;
реєстраційні документи, що супроводжують ТЗ, – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, облікова картка транспортного засобу;
рік виготовлення – календарний рік, у якому виготовлений автомобіль;
сервісна наклейка – виконаний на паперовій основі носій, що встановлюється на певному місці кузова автомобіля і містить інформацію (у більшості випадків про комплектацію і лакофарбове покриття автомобіля, а також про повний ідентифікаційний номер ТЗ або його частину). На деяких сервісних наклейках інформація може міститися у вигляді штрих-коду;
символ-розділювач – символ, знак або відповідне маркування для поділу частин ідентифікаційного номера ТЗ або зазначення його меж (початку та/або закінчення). Символи-розподілювачі до структури ідентифікаційного номера ТЗ не входять;
табличка виробника – металева пластина або полімерна наклейка, виготовлені зі спеціального матеріалу, з лицьового боку якої будь-яким технологічним способом нанесені технічні характеристики ТЗ та його ідентифікаційний номер.

ІІ. Організація проведення дослідження працівниками Експертної служби МВС України

2.1. Дослідження ТЗ та РД проводиться на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи.
2.2. Перед проведенням дослідження здійснюється перевірка відповідності облікових даних ТЗ, указаних у реєстраційних документах, за наявними інформаційно-довідковими обліками (базами даних).

ІІІ. Проведення дослідження ТЗ працівниками Експертної служби МВС України


3.1. У процесі проведення дослідження здійснюються:
загальний огляд ТЗ;
дослідження ідентифікаційного позначення кузова;
дослідження табличок виробника;
дослідження номерного майданчика та прилеглих до нього частин ТЗ;
дослідження лакофарбового покриття;
дослідження інших носіїв інформації;
дослідження номера двигуна в разі технічної (конструктивної) можливості тощо.
Об’єкти дослідження підлягають обов’язковому фотографуванню з дотриманням правил судової фотографії.

3.2. При загальному огляді слід приділити особливу увагу відповідності даних, зазначених у документах на ТЗ, до інформації про:
найменування, марки автомобіля, типу (моделі);
номер кузова, кількості знаків, їх зміст;
дати випуску ТЗ, що вказана в документах, часу виготовлення комплектуючих.

3.3. При дослідженні в першу чергу застосовуються неруйнівні методи:
візуальний;
магнітооптичний;
магнітної дефектоскопії тощо.


3.4. Об’єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише в тій мірі, у якій це необхідно для дослідження.

3.5. Якщо дослідження неможливе без застосування методів, які змінюють зовнішній вигляд об’єктів, процес проведення описується і фіксується.

3.6. У разі виявлення ознак зміни або підробки об’єктів, указаних у пункті 3.1 цього розділу, працівник учиняє дії, передбачені Кримінальним процесуальним Кодексом України, Законом України ,,Про міліцію” та іншими нормативно-правовими актами, а також письмово доповідає про результати проведеного дослідження керівникові відповідного експертного підрозділу.

3.7. При проведенні дослідження використовується відповідна науково-методична, інформаційно-довідкова та спеціальна література, колекції криміналістичних обліків, організація функціонування яких визначається нормативно-правовими актами МВС України, облікові дані тощо.

Інформаційно-довідкові колекції формуються об’єктами, які отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру. Об’єктами інформаційно-довідкових колекцій можуть бути натурні зразки, копії та зображення ідентифікаційних номерів, табличок виробника, інших носіїв інформації, РД тощо.

IV. Проведення дослідження РД на ТЗ працівниками Експертної служби МВС України

4.1. Дослідження РД здійснюється шляхом проведення експрес-аналізу візуально та з використанням спеціальних приладів.

4.2. У ході дослідження РД здійснюється перевірка відповідності зразкам:
бланка, паперу;
способу виготовлення реквізитів;
способу нанесення серії та номера бланка;
елементів захисту.


4.3. У разі виявлення ознак зміни або підробки об’єктів, указаних у пункті 4.2 цього розділу, працівник учиняє дії, передбачені Кримінальним процесуальним Кодексом України, Законом України ,,Про міліцію” та іншими нормативно-правовими актами, а також письмово доповідає про результати проведеного дослідження керівникові відповідного експертного підрозділу.

V. Оформлення результатів дослідження працівниками Експертної служби МВС України

5.1. Результати дослідження оформлюються відповідно до Порядку. Інформація про проведені дослідження вноситься до автоматизованої інформаційно-пошукової системи „Автоексперт”, організація функціонування якої визначається нормативно-правовими актами МВС України.
5.2. Результати дослідження реєструються в Журналі обліку досліджень транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують (далі – Журнал) (додаток).
5.3. Інформація про виявлені зміни ідентифікаційних номерів та підроблення РД уміщується до відповідних колекцій криміналістичних обліків Експертної служби МВС України.

VI. Облік роботи працівників Експертної служби МВС України


6.1. Працівники Експертної служби МВС України зобов’язані вести щоденний облік досліджених ТЗ. Дані про проведення досліджень ТЗ та РД заносяться до Журналу, який ведеться в електронному вигляді та щомісяця роздруковується. Журнал у паперовому вигляді зберігається три роки, в електронному – постійно, а оформлені за результатами дослідження ТЗ та РД документи – п’ять років.
6.2. Звіт працівників Експертної служби МВС України про виконану роботу щомісяця надається до НДЕКЦ, за формою, що визначається нормативно-правовими актами МВС України.
6.3. Фінансові звіти про виконану роботу, що надходять від працівників Експертної служби МВС України до НДЕКЦ, щомісяця звіряються керівниками фінансового підрозділу та підрозділу, на який покладається організація забезпечення діяльності за напрямами інженерно-технічної, економічної та товарознавчої експертизи, з фактичною кількістю отриманих коштів, які надійшли на поточний рахунок НДЕКЦ, про що письмово доповідається керівникові експертного підрозділу. Контроль за цією діяльністю здійснюється керівником відповідного експертного підрозділу.
6.4. Контроль за відображенням у статистичних даних участі експертного підрозділу в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних зі знищенням, підробкою, заміною ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів або заміною без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером ТЗ та підробленням РД (частковим чи повним підробленням бланка документа та його змісту), покладається на начальника експертного підрозділу.Начальник Експертної служби МВС України
полковник міліції
Д.В. Жидков

З оригіналом згідно
Директор ДРСДЗ МВС України
Ю.В. ТерещенкоДодаток
до пункту Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України

ЖУРНАЛ

обліку досліджень транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують
№ з/п ПІБ заявника або назва організації Марка, модель ТЗ Серія та номер РД Номерний знак Номери агрегатів (кузова, шасі, двигуна тощо) У зв’язку з чим проводилося дослідження Результати дослідження: Сума плати, номер квитанції
(+) – ознак змін не встановлено; (-) – установлено ознаки зміни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

З оригіналом згідно

Директор ДРСДЗ МВС України
Ю.В. Терещенко
2013.07.25
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter